søndag 8. februar 2015

Fylkesplan for universell utforming i Rogaland 2014 - 2017

Rogaland fylkeskommune holdt fylkeskonferanse som omhandlet universell utforming i Rogaland. Fagfolk fra mange forskjellige yrkesgrupper var representert. Vi fikk en fin orientering om hva og hvordan det systematisk jobbes med universell utforming. Det var spesiellt interessant å høre på hvordan Lyse ser fremover og lager smarte løsninger for boliger.
Universell utforming er en viktig grunnleggende kunnskap som elevene må ta hensyn til i alle oppgavene de løser gjennom skoleåret.
To av våre elever fikk delta på konferansen sammen med lærer Kari Svendsen og Elise Eriksen. Elevene var invitert til å fortelle om hvordan de jobber med  universell utforming.
Konferansen varte en arbeidsdag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar